Устойчивата Беглика

Устойчивата стратегия на фестивал Беглика е гъвкаво и динамично приключение, на което поемаме с всички вас – фестивални гости и приятели. То е споделена отговорност и наш основен организационен принцип, който развиваме повсеместно и постоянно, както и чрез активности в три основни етапа.

 

ПРЕДИ СЪБИТИЕТО

  • Запознаване на гостите на фестивала с особеностите на околността с цел повишаване на информираността за местните растителни и животински видове, както и традициите и коренното население на района.
  • Възможност за пешеходни и вело маршрути в района на фестивала

Трафик и Транспорт

  • Комуникират се всички възможности за обществен транспорт до фестивалната локация
  • Варианти за споделено пътуване
  • Варианти за пешеходен и вело маршрут до фестивала

Държим да ставаме по-добри и отговорни към околната среда и себе си с всяка изминала фестивална година, която ни дава безценни уроци и направлява прилагането на все по-успешни устойчиви практики при организирането на фестивала. Тази година си поставяме още по-висока цел – да изчислим CO2 отпечатъка от транспорта, свързан с придвижване до фестивалната локация.

Медии и комуникации

Разчитаме на ограничен брой принтирани рекламни материали (1500 бр), без ненужни листовки. Отделно се стараем да концентрираме информацията и трафика основно към виртуалните ни портали - уеб страницата ни, присъствието ни в социалните мрежи, както и чрез облачни технологии.

НА МЯСТО

Сътрудничество с местни доставчици

С цел спазване на крехкото биологично равновесие в района, ресурсите, използвани за изграждане на фестивалните структури, като например дървените  ритловици, необходими за фестивалните шатри, произхождат от местнотогорско стопанство и получени чрез отгледна сеч.

Местни хранителни доставчици – фестивалната кухня е обвързана с възможно най-близките местни локации за доставка на храна. Целта е да се подкрепи местният поминък. Всички партньори на фестивала отговарят на най-високите критерии за качество и чистота на продуктите и насърчаване на малки устойчиви бизнес модели.

Избягване на еднократната пластмасова посуда

Политиката ни по управление на отпадъците се фокусирана върху първоизточника - превенция на генерирането на отпадъци, като  най-ефективна мярка за намаляване на консумацията на ресурси. Целим цялостно даизбегнем снабдяването и употребата еднократна пластмаса на фестивалната територия, за да намалим обема на генерираните отпадъци.

Използване на екологични препарати за измиване на посудата, които не нарушават химическия състав на водата и почвата.

Енергия

Захранваме генераторите, необходими за фестивала с био гориво. Привечер държим да подчертаем усещането за директна комуникация със звуците на дивата беглишка природа и наблюдение на звездите, без намесата на изкуствени осветителни тела. За това се наслаждаваме на естествена лунна светлина и отблясъците на нощния огън по лицата на събралите се около него гости на местността.

Управление на отпадъците (тук )

Както и предишни години ще се опитаме с ваша помощ да разделим и рециклираме максимално количество отпадъци по време на фестивала.

На фестивала ще има около 30 пункта за РАЗДЕЛНО събиране на отпадъци: в Лагер 1 и 2, както и в самата фестивална зона. Разделяме боклука на 4 различни вида, обозначени с четири различни цвята: жълт за платсмасите и металите (бутилки, найлоновиторбички, опаковки), син за хартията, картона и тетрапака (опаковки от сокове), зелен за стъклото и сиво-черен за останалите отпадъци, които не стават за рециклиране, особено опаковките, замърсени с хранителни продукти. На територията на фестивала ще има и 3 КОМПОСТЕРА – специални места, предназначени за изхвърляне на хранителните остатъци (т.нар. органични отпадъци). Най-важното при разделното събиране е да не смесваме хранителни остатъци с вторичните суровини (пластмаса, хартия, стъкло, метал).
Благодарение на Екопак България, рециклируемите отпадъци ще бъдат предадени за един следващ живот. От нас се иска да ги разделим правилно и за целта препоръчваме да се запознаете със следните полезни правила за разделяне.

Компостери и компостни тоалетни

Хранителните отпадъци са едни от най-важните, те трябва да бъдат отделени от останалите, за да не ги замърсят и да бъдат рециклирани, най-лесно се връщат в природата, и най-вече – получаваме компост (един вид тор).

На фестивала, както всяка година, ще има компостни тоалетни, като така се стараем да намалим замъряването от човешките екскременти, получавайки тор и пестейки вода, а и не на последно място, намалявайки неприятните миризми.

Звук и Шум

При позициониране на сцените спазваме принципите за акустично проектиране. Те определят мястото на сцените, така че да има екраниране от дърветата и звука да отива в поляната, която е стръмна и своеобразно го задържа. Озвучаването е в диапазон от 14ч. до 00.30ч., а след това се пренася акустично около лагерните огнища. С тези действия изразяваме отношението си към спокойствието на дивата природа, както и етика към семейства и деца, които къмпингуват във фестивалната зона.

 

СЛЕД СЪБИТИЕТО

Основен стремеж на фестивала Беглика е да не остава следи от фестивалната дейност.Най-желаният резултат е да оставим средата след приключване на фестивала по-чиста от заварената. За целта непосредствено след приключване на фестивала, ние-организаторите, заедно с нашите чудни помощници-доброволци и съвестни приятели преминаваме в след-фестивален режим на почистване на място и обгрижване на фестивалната територия. Така благодарим за споделения подарък-фестивал, за който тя безвъзмездно ни предоставя гостоприемството си.

Допълнително, предвиждаме провеждане на проучване сред фестивалните гости, което да ни даде количествена и качествена информация за размера на консумираните ресурси, свързани с фестивалната дейност. Проучването цели и да получи обратна връзка от гостите и техните впечатления и препоръки по отношение на мерките, които фестивал Беглика прилага по отношение на екологичната си устойчивост.