Харта

Нашата визия за устойчив фестивал

Устойчивото развитие е основен организационен принцип и дългосрочна цел. Стремим се да доближим тази цел чрез съзнателни и отговорни действия с грижа за добруването на хората и средата, в която те се развиват.

 • Живеем според природните възможности, използвайки само справедлив / достатъчен дял от природните ресурси, като радикално намаляваме използването на невъзобновими енергийни източници и парниковия ефект. Така се доближаваме до активност с нулев въглероден отпечатък.
 • Подкрепяме здравословното, биологичното разнообразие и интегрираме екосистеми, като активно приемаме и подкрепяме природни активи, включително хора, земя, вода и биоразнообразие.
 • Създадаваме гъвкава и устойчива икономика, което включва насърчаване на местния бизнес, доставчици и поддържащи системи, като по този начин се намалява отделянето на въглерод и се създават условия България да бъде добро място за растеж и развитие на нашите деца.
 • Създаваме условия за развитието на общности, които са сигурни, устойчиви и примамливи, в които хората се радват на добро здраве, тъй като имат силна връзка с местната природа, със семействата и помеждуси.
 • Оформяме честна и справедлива нация, в която гражданите определят начина си на живот, оформят общността си и постигат пълния си потенциал, като осигуряват равенство и стойностна същност на всичко, което създават.

Устойчивостта на фестивала е многостранна споделена отговорност,в която имаме нужда от обединените усилия на всички организации, участници и гости.

Хартата ангажира организаторите в приемането на устойчивото развитие като главен организационен принцип, който носи ред и повсеместни ползи:

 • Решенията са перспективни, съхранявайки организацията и отчитайки нуждите на сегашното и бъдещите поколения.
 • Формира се иновационно и ново мислене чрез създаване на устойчиво развиващи се стоки и услуги, което превръща организацията в лидер и това е предимство за бъдещи възможности;
 • Осигурява се пестенето на ресурси, енергия и намаляване на отпадъците.
 • Защитава и повишава репутацията на организацията – на местно, национално и международно ниво.
 • Подпомага за последователност в решенията, така че те да са основани на подробно разглеждане на икономически, социални и природни съображения.

Задълженията:

Съгласяваме се да правим устойчивото развитие главен организационен принцип във вземането на решения и начина, по който работим. Това означава, че:

 • Ще сме наясно каква е нашата роля, отговорности и задължения по отношение на устойчивото развитие.
 • Ще осигурим ясно ръководство за устойчиво развитие в рамките на семейството, организациите и всички наши партньори.
 • Насърчаваме непрекъснато подобрение, така че да продължаваме да намаляваме природния отпечатък от всички наши дейности.
 • Ще се позоваваме на принципите на устойчивото развитие във всички решения, които вземаме, включително и финансовите.
 • Ще се стремим да сме организация за пример, която да води и вдъхновява другите към действие.