Димо Стефанов - Основател на WasteNoMoreFarm

Вдъхновение, експерименти, практика, реализация - как да живеем в хармония с природата и себе си. Това е проектът WasteNoMore Farm, който интегрира устойчиви практики в начина ни на живот и взаимодействието ни с природата и е вече в действие от 7 години.

На Форум-По-Знание ще имате възможност да се включите в лекция и дискусия за споделяне на работещи формули и колективно експериментиране за създаване на обща визия. Ще въвлечем съ/участниците на фестивала в техники на съзнато земеделие, циркулиране на енергията от сурвини и отпадъци и лесно приложими техники за ползотворно пребиваване на земята.

За повече информация: www.wastenomo.eu