<<<Quantum Space>>>

<<<Quantum Space>>> : {Квантово Пространство}

 
е екзистенциален проект,
който цели да изследва реалността
и да извади на показ квантовите закономерности, в които съществуваме.
 
Предмет на наблюдение е Природата,
тъй като тя е наша естествена среда
и в същото време е отражение на нашата вътрешна мистериозна Природа.
 
>Какво значи да съществуваме в мулти-измерна вибрационна Вселена
и да бъдем неделима част от нея?
 
>А добронамерена ли е тя
и отношението И към нас зависи ли от нашето отношение към нея?
 
>Какво значи да следваме сърцето си
и ако успеем, до какво ще доведе това?
 
>Ако срещнем магичната страна на живота
и решим, че искаме да я заснемем,
за да имаме доказателство,
тя дали ще ни позволи?
 
 
Това са малка част от въпросите,
на които Вселената вече започна да излива своите отговори.
Ще можете да ги разгледате отблизо на отреденото за проекта място на Беглика,
а в уречен ден и час ще можете да чуете разширен разказ
за "разговорите" ми с Вселената.
Носете си и въпросите, може да съм уловил и някои от вашите отговори.