Котешката стъпка - уникалният лек и Клиновитал

Крум Бърдаров е управител на ИноБиоТех. Котешката стъпка е обект на неговата докторантура. Въпреки, че темата е в малко по-различна посока от фармакологичното действие на билката, в хода на работата изяснява много проблеми касаещи именно него и засягани в различни статиии циркулиращи в интернет пространството. Безспорен е фактът, че котешката стъпка е безценно растение поради благоприятстващите здравето нейни качества. Тя съдържа огромна концентрация на сапонини, както и много високи концентрации биофлавоноиди и фенолни съединения. Това освен силен антиоксидантен, ДНК протективен и канцеро протективен ефекти, безспорно е залегнало и в другите изтъквани фармаколкогични качества, преписвани й в източниците на народната медицина. Специално по отношение на антираковото действие на билката, все още няма конкретно химично съединение, на което да се препише тази активност. Според Крум, този ефект е резултат от синергичното действие на различни химични видове, което прави научната задача по разгадаване на конкретния механизъм много трудна. В екстрактите от котешка стъпка открихме хиляди съединения, комбинациите от които са прекалено много за да бъдат проследени и наподобени изкуствено. Растението може да се използва в борбата с раковите заболявания, като централно място би следвало да се отреди на профилактиката на раковите заболявания, каквото е и личното желание на Проф. Янчев.