Партньорски отношения и Семейните Констелации

В това събитие ще разгледаме принципите, които предпоставят успешното функциониране на една партньорска връзка, тези, за които, авторът на метода Семейни Констелации - Берт Хелингер казва: „без да обещават нищо, дават по-добър шанс на любовта”.  Ще разберем, защо, системно погледнато,  балансът в партньорските отношения, е не по-маловажен от това, което наричаме "любов". Ще видим по какъв начин, закономерностите  на които се подчинява партньорското взаимодействие са толкова различни от тези, обуславящи хармоничната връзка между деца и родители.

Фокус на работата ни ще бъде също:

  • Как дефицитите и "заплитанията" в отношенията с родителите (несъзнавани в повечето случаи), рефлектират в неуместни, болезнени или направо невъзможни опити за партниране. 
  • Как стари неприключени (но прекъснати)  връзки подриват устоите, саботират или просто обуславят невъзможността за следващи партньорства.
  • Какво изисква балансът между партньорите
  • Как да интегрираме различията и да уважаваме равнопоставеността на всеки от двамата

Работа с енергията на предците

Това събитие е фокусирано върху свързването със силата на нашите корени, докосване до едно осезаемо присъствие зад гърба ни, възможността да се облегнем и поклоним  на една голяма колективна сила,  възможността да получим благословия за нашия живот от силните в рода ни.

Румен Янкулов е на пътя на медитацията от 1990г. Завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от близо 20 години работи с индивидуална и групова психотерапия и консултиране.  Основният му интерес са нетрадиционните/алтернативни методи за личностово израстване. Водил е терапевтични групи в България, Швеция и Словения, Турция, Египет, САЩ. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт техники, дихателни и биоенергетични упражнения, методи на "обратна връзка". От 2006г. редовно води групи по Семейни Констелации в София и други градове в България. От 2012г. води обучителни курсове по метода в България и чужбина. Има няколкогодишен опит с шамански ритуали и дълбинна енергийна работа.

За контакт:  rumen@familyconstellations.bg

За допълнителна информация: www.familyconstellations.bg