Свързването с другите

На нашият мини уъркшоп ще преживеете по един забавен начин себе си и свързването с другите в контекста на гещалт терапията. Нашият живот е преизпълнен с ежедневно общуване  - понякога то се случва с лекота, понякога ни затруднява, губим се, отбягваме другите, трудно поставяме граници или пък нямаме кураж да прекрачим собствените си граници. Ще се опитаме да надзърнем отвъд обичайната перспектива и да преживеем контакта в по-голяма дълбочина с помощта на игри, експерименти и споделяне.

Целта е всеки да си тръгне малко по-обогатен и по-наясно със себе си и собствените си модели. Това осъзнаване е основата на избора да живеем живота си по-автентично.

Събитието е подходящо завсички, имащи интерес към себепознание - заповядайте!!

Водещи Деси Попова - гещалт терапевт и Ирена Лазарова - юнгиански терапевт

Повече информация за нас  www.peace-of-mind.info