Цвета Балийска - работа в екип

Работата в група е нещо, с което можем да се издигнем и да се закопаем. Уменията ни в тази посока могат да предрекат бъдещето ни. Като вид. Колкото и пъти да слушаме за заветът на Кубрат, синовете му и пръчките- все е малко.За това трябва непрестанно да се посдещаме. Защото не винаги ни идва отвътре.

Какво прави една група сътрудници успешни? Как се постига свързаност и отдаденост в общата работа? Как се изгражда успешен екип? Как да се превърнем от колеги- в съмишленици?

1. Storytelling - началото, запознанството, свързването, изследването на другия, умениято да опознаваш хората и да допуснеш да бъдеш опознат, умениято да разказваш истории и да ги изслушваш с внимание-50 мин

2. Communication - по- задълбочено общуване, истинско слушане, справяне с различията, поставяне на мястото на другия, изграждане на „общ език”, развиване на толерантност, разбирателство и ритъм на работа

3. Bulding trust- кохезия, желание за сътрудничество, непринуденост, автентичност, откритост, отдаденост, компетентност, коректност, добро сътрудничество, усещане за цялост и свързаност

4. Sustaining dynamics- експертност и непрестанно развитие, предизикателства, поддържане на редовна комуникация с изразяване на чувства, супервизия, неформално общуване, преразглеждане на целите, изравняване на желания, мечти, изграждане на обща визия за бъдещето и позициите в групата.

Екип:

Цвета Балийска - фасилитатор

Александър Евтимов - артист, музикант, певец, психодраматист, социален активист

Ина Гергинова - Търсеща, увлечена по разноцветните приключенски пътища на душата, импулсивна и безкрайно емоционална. Понякога-вглъбена. Безнадеждно пристрастена към изкуството, пишеща, танцуваща, наскоро преоткрила Любовта, и често… многословна.

Мартина Велева - педагог и артист по душа.